Przychodnie

Nowiny
41-347-56-00 | zdrowie@nowiny.com.pl | przychodnianowiny.pl

Białe Zagłębie 32
26-052 Nowiny
Godziny przyjęć: Od poniedziałku do piątku 07:00 - 18:00
Staszów
15 864-56-51 | przychodnia@przychodniarodzinna.eu | www.przychodniarodzinna.eu

Konstytucji 3 maja 10c
28-200 Staszów
Godziny przyjęć: Od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-18:00