Przychodnie

Gdańsk
58 320 28 09, 58 320 28 04, 58 301 31 38 | sekretariat@nzozjaskolka.pl | www.nzozjaskolka.pl

Jaskółcza 7/15
80-767 Gdańsk
Godziny przyjęć: Od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-18:00