Przychodnie

Przemyśl
Administracja - 16 675 03 68, Rejestracja - 16 678 66 66 | kontakt@fizjoterapiapl.pl | www.fizjoterapiapl.com

Basztowa 13
37-700 Przemyśl
Godziny przyjęć: Od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-19:00
Przemyśl
16 670 90 90 | muchdent@wp.pl |

Okrzei 2
37-700 Przemyśl
Godziny przyjęć: Od poniedziałku do wtorku 07:30-18:30, w środy 12:00-18:00, od czwartku do piątku 07:30-18:30