USG - Ultrasonografia


Informacje o świadczeniu

  • Kategoria badania USG


Opis świadczenia

Jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną, która pozwala na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu.