Rehabilitacja - ośrodki dzienne


Informacje o świadczeniu

  • Kategoria rehabilitant


Opis świadczenia

Polega na zintegrowanym, zindywidualizowanym i kompleksowym podejściu do pacjenta i jego problemów zdrowotnych. Realizowana jest przez zespoły terapeutyczno - rehabilitacyjne: pedagogów, psychologów, neurologopdów, muzykoterapeutów, trenerów widzenia i orientacji przestrzennej, integracji sensorycznej oraz fizjoterapeutów i lekarzy -stosownie do specyfiki ośrodków. Odbywa się w kompleksowo wyposażonych gabinetach fizjoterapii, salach ćwiczeń ruchowych i gabinetach terapeutycznych. Prowadzimy leczenie dla pacjentów dorosłych i dzieci w ramach ośrodków: rehabilitacji ogólnoustrojowej – w tym neurologicznej i ortopedycznej. Leczenie od 3-6 tygodni, gdy płatnikiem jest NFZ/j, rehabilitacji słuchu i mowy, rehabilitacji wzroku i rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. NFZ finansuje do 120 osobodni w roku. Pacjenci mogą ponadto korzystać z terapii logopedycznych realizowanych a w ramach Poradni Logopedycznej. Naszymi płatnikami są NFZ, a także: SIGNAL IDUNA, Medica Polska, Medicover, „Nafta-Med.” PZU, w ramach rehabilitacji powypadkowej oraz zakłady pracy chronionej i kluby sportowe. Dla pacjentów prywatnych oraz pacjentów płatników innych niż NFZ, świadczenia wykonujemy w wydzielonych pomieszczeniach. Pomagamy w doborze sprzętu i pomocy ortopedycznych pomocy optycznych i aparatów słuchowych Pacjentom zapewniamy koordynatorów, a przyjezdnym z poza Przemyśla, dodatkowo pomoc w zakresie dojazdu, wynajmu lokum i informacji z zakresu atrakcji turystycznych i imprez kulturalnych.