Profilaktyka stomatologiczna


Informacje o świadczeniu

  • Kategoria stomatologia


Opis świadczenia

Profilaktyka stomatologiczna dotyczy wszystkich grup wiekowych pacjentów. Polega na instruktarzu higieny jamy ustnej( w przypadku dzieci w formie różnych zabaw), omówieniu diety, dobraniu odpowiednich akcesoriów do higieny, przeglądów jamy ustnej, konsultacji stomatologicznych. Czas wizyty 30 – 45 min. Prowadzimy również reedukację narządu żucia za pomocą aparatów ortodontycznych czynnościowych. Do programu profilaktycznego należą zajęcia w szkołach i przedszkolach. Program ma na celu edukację pro zdrowotną oraz utrzymanie w zdrowiu jamy ustnej a co za tym idzie całego organizmu.