Pracownia EEG


Informacje o świadczeniu

  • Kategoria badania EEG


Opis świadczenia

Elektroencefalografia (EEG) − nieinwazyjna metoda diagnostyczna służąca do badania bioelektrycznej czynności mózgu za pomocą elektroencefalografu. Badanie polega na odpowiednim rozmieszczeniu na powierzchni skóry czaszki elektrod, które rejestrują zmiany potencjału elektrycznego na powierzchni skóry, pochodzące od aktywności neuronów kory mózgowej i po odpowiednim ich wzmocnieniu tworzą z nich zapis - elektroencefalogram. Jeśli elektrody umieści się bezpośrednio na korze mózgu (np. podczas operacji) badanie nosi nazwę elektrokortykografii (ECoG). Pierwszy polski zapis EEG został zarejestrowany przez Adolfa Becka na Uniwersytecie Jagiellońskim, który swoją pracę opublikował w 1890 r. Pierwsze badanie EEG na człowieku przeprowadził Hans Berger, psychiatra z Jeny.JEDNOSTANOWISKOWY SYSTEM EEG z opcją EEGBFB jest przeznaczony do cyfrowej rejestracji, oceny i analizy zapisów EEG jak i do treningów EEG Biofeedback dla neuroterapeuty i trenowanego. Charakteryzuje się łatwą, przyjemną obsługą dla technika, neuroterapeuty i lekarza opisującego. Możliwa jest praca w systemie od 1 do 24, kanałów ( w tym kanały poligraficzne) wg wyboru użytkownika.