Kompleksowy przegląd zdrowia


Informacje o świadczeniu

  • Kategoria internista


Opis świadczenia

Najdłużej szukamy czegoś, co leży na samym wierzchu – przez ciągły pośpiech możemy przeoczyć oczywiste symptomy zbliżającej się choroby. Nie warto! Jeden dzień dla zdrowia to minimum, o które powinniśmy zadbać. Kompleksowy przegląd stanu zdrowia jest zestawem badań diagnostycznych oraz konsultacji specjalistycznych dobranych pod kątem kompleksowej oceny stanu zdrowia. Efektem jest raport o stanie zdrowia wraz z rekomendacjami i zaleceniami dotyczącymi dalszej profilaktyki oraz ewentualnego leczenia. Realizacja pakietu trwa 1-2 dni. Wyniki opracowane przez lekarza koordynującego dostarczane są w ciągu 14 dni.