Diagnostyka do CCSVI


Informacje o świadczeniu

  • Kategoria badania USG


Opis świadczenia

Zabieg CCSVI (przewlekła mózgowo-rdzeniową niewydolność żylna) polega na poszerzeniu naczynia (żyły szyjnej prawej, lewej lub żyły  śródpiersia) co umożliwia odpływ krwi żylnej z ośrodkowego układu nerwowego.Badania prowadzone w ostatnich latach, pozwalają  przypuszczać, iż zwężenie (jednostronne lub obustronne), żyły szyjnej, lub zwężenie żyły nieparzystej może utrudniać odpływ krwi z centralnego układu nerwowego i tym samym nasilać objawy neurologiczne występujące u pacjentów cierpiących z powodu stwardnienia rozsianego. Do zabiegu kwalifikują się tylko Ci pacjenci z SM, u których występują objawy zaburzenia w odpływie żylnym z mózgu i rdzenia kręgowego. W tym celu przeprowadzane są badania oceniające drożność żył szyjnych, kręgowych oraz żyły nieparzystej. W przypadku stwierdzenia zwężenia lub niedrożności ww. naczyń można rozpocząć procedurę leczniczą.Kwalifikacja do zabiegu odbywa się na podstawie wyników badań USG Doppler oraz konsultacji ze specjalistą chirurgii naczyniowej lub angiologii.