2019.08.19 - Technologie w opiece nad seniorami - rehabilitacja i sprzęt medyczny

W imieniu Organizatora serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji "Technologie w opiece nad seniorami - rehabilitacja i sprzęt medyczny", która odbędzie się już 26 września 2019 w Warszawie.

 

Społeczeństwo na świecie, a tym samym również w Polsce coraz bardziej starzeje się. To niezwykle niepokojący trend, albowiem oznacza wiele rozmaitych wyzwań, z którymi nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia w aż tak dużej skali.

 

Jak przewiduje Główny Urząd Statystyczny w 2035 roku osoby starsze będą stanowiły aż 20% Polaków.

 

Profesjonalna opieka nad seniorami zyskuje na znaczeniu i zaufaniu. Mimo iż, do tej pory funkcjonowało wiele ośrodków spokojnej starości i domów pomocy to dopiero od niedawna powstają ośrodki wyspecjalizowane gwarantujące osobom starszym pełen komfort zamieszkania, leczenia i rodzinną atmosferę w doskonałych warunkach. 

Prelekcje poprowadzą m.in.:

 • -Robert Pawliszko - Z-ca Dyrektora d/s integracji międzypokoleniowej,Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Wrocławskie Centrum Seniora - "Aktywizacja społeczna osób starszych na przykładzie działań Wrocławskiego Centrum Seniora", 

 • - Małgorzata Nawrot - Koordynator projektu, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Urząd m.st. Warszawy, 

 • - Marek Gabański - Prezes portalu i fundacji www.domyopieki.pl

  "Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki jako element wsparcia w wyborze odpowiedniej placówki dla seniora"

  (- system działania Centrum Doradztwa w Internecie

  - elementy kluczowe w polecaniu domów opieki przez fundację: zezwolenie Wojewody, podpisana z Centrum umowa, nienaganna opinia domu itp.

  - kryteria formularza zgłoszeniowego osób poszukujących domu opieki: rodzaje schorzeń, lokalizacja, granice cenowe itp.

  - jasny i przejrzysty sposób przesłania oferty dla rodzin poszukujących domu opieki: oferta drogą mailową, powiadomienie sms, dostęp do konta domów poleconych przez fundację oraz możliwość modyfikacji i zmian poleconych domów

  - aktywność właścicieli domów do korzystania z dostępu do swoich kont w portalu i Centrum Doradzwa jako niezbędny element sprawnego funkcjonowania Centrum i promocji domów.), 

  - Aleksandra Szlufik – Koordynator programu Ogólnopolska Karta Seniora, Stowarzyszenie MANKO - "Ogólnopolska Karta Seniora - metoda aktywizacji w obszarze ekonomii i nowych mediów".

 

Ponadto w programie konferencji:


1.Nowoczesne technologie jako element wsparcia w opiece nad seniorami:

 • - systemy e-dokumentacji i zarządzania domem pomocy społecznej, 

 • - elektroniczna wymiana danych, 

 • - e-usługi, 

 • - e-zdrowie, 

 • - technologie cyfrowe, 

 • - rozwój świadczeń usług medycznych na odległość (telemedycyna),

 • - opaski monitorujące funkcje życiowe,  

 • - czujniki upadku, 

 • - sprzęt medyczny, 

2.Opieka nad seniorami w Polsce:

 • - dostępność opieki geriatrycznej, 

 • - rola instytucji ochrony zdrowia w opiece nad seniorami, 

 • - ramy finansowe i prawne opieki nad seniorami,

 • - formy opieki nad osobami starszymi, 

 • - rozwój profilaktyki i zachowań prozdrowotnych, 

 • - pomoc społeczna dla seniora,

 • - innowacyjne sposoby na zdrowe starzenie się,

 • - rehabilitacja.


Grupa docelowa:

 • - przedstawiciele centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni, 

 • - właściciele i osoby zarządzające domami opieki, 

 • - właściciele i osoby zarządzające firmami świadczącymi usługi opiekuńcze, 

 • - personel medyczny. 


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji. W razie chęci udziału prosimy o bezpośredni kontakt z Organizatorem.

Organizator gwarantuje uczestnikom: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

Kontakt z organizatorem:
Daria Biernacka
mobile: +48/531 375 811
e-mail: daria.biernacka@pirbinstytut.pl

Serdecznie zapraszamy