2019.01.16 - Technologie w opiece nad seniorami - Warszawa 28.02.2019 r.

Społeczeństwo na świecie, a tym samym również w Polsce starzeje się. To niezwykle niepokojący trend, albowiem oznacza wiele rozmaitych wyzwań, z którymi nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia w aż tak dużej skali. Jak przewiduje Główny Urząd Statystyczny w 2035 roku osoby starsze będą stanowiły aż dwadzieścia procent Polaków.

Nieustannie musimy polepszać system usług opiekuńczych. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych uczestników konferencji przygotowaliśmy spotkanie o tematyce nowoczesnych technologii dla seniorów. Dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań poprawi się jakość życia osób korzystających z usług opiekuńczych.

 

W imieniu Organizatora zapraszamy do debaty z Ekspertami podczas wydarzenia:

 

Technologie w opiece nad seniorami - rehabilitacja i sprzęt medyczny

28 lutego 2019 r., Warszawa, wstęp bezpłatny, wymagana rejestracja<<Tematyka konferencji:

1.Nowoczesne technologie jako element wsparcia w opiece nad seniorami
   - systemy e-dokumentacji i zarządzania domem pomocy społecznej
   - elektroniczna wymiana danych
   - e-usługi
   - e-zdrowie
   - technologie cyfrowe
   - rozwój świadczeń usług medycznych na odległość (telemedycyna)
   - opaski monitorujące funkcje życiowe
   - czujniki upadku
   - sprzęt medyczny

2.Opieka nad seniorami w Polsce
   - dostępność opieki geriatrycznej
   - rola instytucji ochrony zdrowia w opiece nad seniorami
   - ramy finansowe i prawne opieki nad seniorami
   - formy opieki nad osobami starszymi
   - rozwój profilaktyki i zachowań prozdrowotnych
   - pomoc społeczna dla seniora
   - innowacyjne sposoby na zdrowe starzenie się
   - rehabilitacja

Grupa docelowa:

  • - przedstawiciele centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni,
  • - właściciele i osoby zarządzające domami opieki,
  • - właściciele i osoby zarządzające firmami świadczącymi usługi opiekuńcze,
  • - personel medyczny.


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Organizator gwarantuje Uczestnikom: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Eksperatmi.

Program wydarzenia aktualizowany będzie na bieżąco na stronie konferencji.


Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Organizatorem:

Pani Daria Biernacka
mobile: +48/531 375 811
e-mail: daria.biernacka@pirbinstytut.pl