2019.02.21 - Technologie w medycynie - 21.03.2019 r. Warszawa

W imieniu Organizatora serdecznie zapraszamy do debaty z Ekspertami podczas wydarzenia:

"Technologie w medycynie"

                        21 marca 2019r., Warszawa, Wstęp wolny, wymagana rejestracja<<

            W dzisiejszych czasach celem nadrzędnym dla kadry zarządzającej szpitalami i przychodniami jest zachowanie ciągłości świadczeń zdrowotnych przy jednoczesnym wzroście poziomu usług medycznych. Założenia te są realizowane poprzez m.in. racjonalizację wydatków, optymalizację wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich, zwiększenie konkurencyjności na rynku usług medycznych, wprowadzanie innowacyjnych metod leczenia i zakup zaawansowanego technologicznie sprzętu.

Nowatorskie zarządzanie ma na celu uruchomienie prawidłowych mechanizmów wspierających dynamiczny rozwój firmy w przyszłości. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych zintegrowanych systemów!

Prelekcje podczas wydarzenia poprowadzą m.in.:

 

- dr Anna Gawrońska - GS1 Polska
"Kody kreskowe w szpitalu. Bezpieczna farmakoterapia, bezpieczny pacjent"

- mgr inż. Agnieszka Sopel - Katedra i Klinika Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Zarządu Instytutu Inżynierii Klinicznej
"Modernizacja lub budowa szpitala - najczęściej popełniane błędy w zakresie sprzętu medycznego"
(Podczas prelekcji zostaną poruszone kwestie związane z najczęściej popełnianymi błędami w trakcie realizowania inwestycji szpitali. Zwrócona zostanie uwaga na to, iż źle wykonany projekt wykonawczy technologii medycznej powoduje w większości przypadków generowanie dodatkowych wydatków. Zostanie podany sposób na oszacowanie wartości sprzętu medycznego oraz na optymalne dobranie kryteriów oceny ofert.)

- dr Dobrawa Biadun - dr nauk prawnych, radca prawny, legislator, specjalista w zakresie prawa medycznego i procedury administracyjnej, ekspertka Konfederacji Lewiatan
"Prawo a nowe technologie - spojrzenie z perspektywy pacjenta"
(Celem prelekcji będzie omówienie możliwości, jakie przynoszą nowe technologie i korzyści, jakie z tego płyną w relacji lekarz-pacjent. Braki kadrowe to fakt i w przeciągu najbliższych lat nie uda nam się ich skutecznie uzupełnić. Do tego dochodzi demografia i zwiększony popyt na usługi medyczne. To powoduje, że musimy szukać skutecznych metod dotarcia do pacjenta i zmniejszenia konieczności jego wizyt w gabinetach, a tym bardziej w szpitalach. W prezentacji wskażę również, jak pacjenci oceniają takie podejście do usług medycznych.)

- Marcin Laskowski - Country Manager Poland, Extreme Networks

SPECJALNY BLOK MERYTORYCZNY: „Dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej, jej udostępnianie i wymiana pomiędzy podmiotami leczniczymi”

Sesja będzie składała się z trzech prezentacji, prowadzonych przez przedstawicieli współpracujących organizacji. 

 • - Aspekt techniczny (Polskie Stowarzyszenia HL7):
  Roman Radomski - Prezes Polskiego Stowarzyszenia HL7
  Sebastian Bojanowski - Przewodniczący Komitetu Technicznego PS HL7 
 •  
 • - Aspekt medyczny (Pracodawcy Medycyny Prywatnej):
  Wojciech Lorens - Dyrektor ds. Projektów w Medicover
  Andrzej Osuch - Director of Business Transformation w LUX MED 
 •  
 • - Aspekt prawny (Telemedyczna Grupa Robocza):
  Piotr Najbuk - Senior Associate w Domanski Zakrzewski Palinka (DZP)
  Jan Pachocki - Associate w Domanski Zakrzewski Palinka (DZP)

 

Ponadto w programie:
1. Najnowsze sprzęty i technologie w medycynie
2. Systemy wspierające zarządzanie placówką medyczną
3. RODO w placówkach ochrony zdrowia
4. Dokumentacja medyczna
- elektroniczna dokumentacja medyczna
- podpis elektroniczny,
- archiwizacja dokumentacji,
- ochrona osobowych danych medycznych – uwarunkowania prawne i proceduralne
5.Telemedycyna jako innowacyjna forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej
6.Nowoczesne metody kontaktu z pacjentem (kioski internetowe, portale internetowe)
7.Outsourcing usług w ochronie zdrowia
8.Zastosowanie druku 3D w medycynie
9.Zarządzanie finansami:
- finansowanie wyrobów medycznych
- pozyskiwanie funduszy na nowe inwestycje - leasing, kredyt, pożyczka, konsolidacja i organizacja zakupów grupowych
- kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
- ubezpieczenia
10.Marketing medyczny - prawne aspekty reklamy w medycynie

Grupa docelowa:
Do udziału zapraszamy przedstawicieli publicznych i prywatnych placówek Ochrony Zdrowia:

 • - Dyrektorów administracyjnych
 • - Kierowników Działów Finansowych i Księgowych
 • - Kierowników Działów IT
 • - Kierowników Działów Zamówień
 • - Przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia
 • - Przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia
 • - Przedstawicieli administracji samorządowej.


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.
Organizator gwarantuje Uczestnikom: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.


Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Organizatorem:
Pani Daria Biernacka
mobile: +48/531 375 811
e-mail: daria.biernacka@pirbinstytut.pl