2017.09.12 - Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań

 

12 września 2017 roku, w Warszawie odbędzie się konferencja pt. "Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań". Serdecznie zapraszamy!

 

Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań

12 września 2017 r. | Warszawa

 

Jakie rozwiązania najlepiej wdrożyć, żeby zapewnić najbezpieczniejszą oraz komfortową obsługę pacjenta? 
Między innymi o nowinkach z zakresu rozwiązań finansowych, mobilnych, informacji i automatyzacji komunikacji z pacjentem będziemy mieć możliwość podyskutować 12 września.

BEZPŁATNA REJESTRACJA

Podczas konferencji głos zabiorą:

Zofia Małas - Prezes Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Roman Radomski - Prezes Polskiego Stowarzyszenia HL7, Przedstawiciel Polskiej Izby Informatyki Medycznej
- Krzysztof Suszek - Przewodniczący Rady Fundacji "Misja Medyczna"​

Maciej Łokaj - radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Łokaj

Dr inż. Kajetan Wojsyk - Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa i Współpracy Międzynarodowej, Centrum Systemów Informacyjnych

Proponowany zakres tematyczny:

Wsparcie technologiczne - optymalizacja i bezpieczeństwo:
- elektroniczna dokumentacja medyczna, obieg dokumentów
- zarządzanie procesami biznesowymi
- Business Intelligence, rozwiązania analityczne i raportujące
- Data Center, serwerownie, wirtualizacja, cloud computing
- zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi
- ERP - narzędzia zintegrowane - obsługa procesów, kontrola kosztów i zasobów

- umacniamy relacje - CRM na służbie
- nowe kanały informacji i automatyzacja komunikacji z pacjentem

- mobilne rozwiązania dedykowane
- integracja systemów
- zasilanie awaryjne - bezpieczeństwo energetyczne
- outsourcing usług - przegląd możliwości, kryteria wyboru
- nowoczesne i kompleksowe rozwiązania finansowe dla placówek leczniczych

- Partnerstwo Publiczno - Prywatne -realizacja projektów aktualnie przygotowywanych oraz wsparcie w celu przygotowania nowych projektów

 

Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy:

ñ kadrę menedżerską placówek Ochrony Zdrowia, osoby odpowiedzialne za finansowanie zakupu nowych technologii

ñ doradców i osoby planujące zakupy, kierowników działów zamówień,

ñ przedstawicieli placówek medycznych odpowiedzialnych za planowanie, nadzór i koordynację prac związanych z rozbudową i eksploatacją sieci komputerowej,

ñ osoby odpowiedzialne za zakup i doradztwo techniczne w zakresie zamówień systemów i sprzętu IT,

ñ dyrektorów i kierowników działów IT odpowiedzialnych za administrację i utrzymanie serwerów sieciowych, administrację i utrzymanie baz danych / kopii zapasowych,

ñ osoby odpowiedzialne za wdrażanie i utrzymanie wielostanowiskowych systemów informatycznych,

ñ kadrę odpowiedzialną za wspieranie komórek organizacyjnych Szpitala w przedsięwzięciach obejmujących zastosowanie technik informatycznych oraz osoby odpowiedzialne za szkolenie personelu administracyjnego i medycznego,

ñ kadrę odpowiadającą za bezpieczeństwo systemów i zasobów,

ñ przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, instytucji nadzorczych i odpowiedzialnych za zdrowie publiczne oraz przedstawicieli administracji państwowej,

ñ ordynatorów i szefów oddziałów specjalistycznych, lekarzy specjalistów i personel odpowiedzialny za tworzenie dokumentacji medycznej i jej poprawność, przetwarzanie i obieg,

ñ szefów działów finansowych i księgowych oraz dyrektorów administracyjnych

 

 

 

BEZPŁATNA REJESTRACJA

 

Mam nadzieję, że uda nam się spotkać tego dnia i wspólnie przedyskutować poruszane tematy.

 

DO ZOBACZENIA!

Kontakt z Organizatorem:

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie udziału lub współpracy podczas konferencji serdecznie zapraszam do kontaktu
 

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl